آدرس شعب:

شعبه 1: بلوار عبدالمطلب، بین عبدالمطلب 30 و 32

تلفن: 05137241053

شعبه 2:بلوار پیروزی، بین میدان هنرستان و پیروزی 45

تلفن: 05138937430

ساعت کاری شعب:

همه روزه 7:00 الی 24:00