فرم سفارش کیک

جهت سفارش کیک، فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم سفارش کیک

قیمت هر کیلوگرم کیک بر اساس نوع:

کیک خامه ای

285،000 تومان

کیک نیمه فوندانت

380،000 تومان

کیک تمام فوندانت

410،000 تومان